Voordelen lidmaatschap

Palliatieve Zorg Vlaanderen is dé beweging voor palliatieve zorg in Vlaanderen. Wij zijn er voor alle sectoren waar palliatieve zorg verleend wordt: thuiszorg, ziekenhuizen, woonzorgcentra, voorzieningen voor mensen met een beperking, psychiatrische centra, dagcentra…  Wij zetten ons dagelijks in om de belangen van de sector te behartigen, hulpverleners te ondersteunen en een kwaliteitsvolle palliatieve zorg voor elke patiënt te garanderen.

Palliatieve Zorg Vlaanderen is er voor jou!

 

Een effectief lidmaatschap geeft recht op:

Een toegetreden lidmaatschap geeft recht op: