Bestuur

De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van onze vereniging en is samengesteld uit alle leden. Ze komt tweemaal per jaar bij elkaar en houdt toezicht op de Raad van Bestuur.

 

De Raad van Bestuur leidt onze vereniging en doet alles wat nodig of nuttig is om onze doelstellingen te bewerkstelligen. De Raad van Bestuur legt het beleid en de strategie van de vereniging vast en waakt over de financiën. De Raad van Bestuur is onder meer samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten netwerken palliatieve zorg, een vertegenwoordiger van de netwerkcoördinatoren, van de opleiders, en uit vertegenwoordigers van de diverse settings en disciplines die binnen het palliatieve werkveld actief zijn. De Raad van Bestuur vergadert een viertal keer per jaar.

Het Bureau staat in voor het dagelijks beheer. Het Bureau wordt samengesteld door de Raad van Bestuur. De voorzitter, directeur, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris zijn deel van het bureau, naast onder meer een vertegenwoordiger van de netwerkcoördinatoren en de opleiders. Het Bureau komt maandelijks samen.

 

De concrete operationele werking van onze organisatie rust bij een team van vaste medewerkers onder leiding van de directeur.