Contact

Margo Koekoekx

Verantwoordelijke communicatie

Tel. 02 255 30 44

E-mail communicatie@palliatievezorgvlaanderen.be  

In de media 2023

Palliatieve zorg staat onder grote druk. Een artikel naar minister Crevits en directeur van Palliatieve Zorg Vlaanderen Christine De Cafmeyer.

Lees verder NIEUWSBLAD

Kranten artikel palliatieve zorg Crevits De Cafmeyer

Lees verder GVA

Kopie Nieuwsblad print:palliatieve zorg vlaanderen luidt alarmbel. Crevits Nieuwsblad

Actieplan en rondetafelgesprek met Palliatieve Zorg Vlaanderen en minister Crevits op www.despecialist.eu

In de media 2021

‘Palliatieve zorg en levenseindezorg: advies van twee specialisten’ – Opiniebijdrage van directeur Christine De Cafmeyer en voorzitter dr. Gert Huysmans

Euthanasie: Weeffouten in de wet?

Opiniebijdrage van dr. Gert Huysmans, voorzitter

Euthanasie-aanvragen dalen fors’

 – Met dr. Gert Huysmans, voorzitter

In de media 2020

Vrijwilligers. Onvervangbaar in palliatieve zorg

Lees meer…

Euthanasie. Iedereen praat over de nooduitgang, maar wie denkt er nog aan brandpreventie?

Lees meer…

Palliatieve zorg: een recht voor iedereen

Lees meer…

Memorandum 2019: Het palliatief zorgaanbod: hoog tijd voor een mindshift bij beleidsmakers

Lees meer…

In de media 2019

Snellere identificatie van palliatieve patiënt mogelijk met nieuwe schaal

Lees meer…

Eerst zorg voor de levenden

Lees meer…

Broers Sercu slaan handen in elkaar voor palliatieve zorg in West-Vlaanderen

Lees meer…

Palliatieve zorg en geestelijke gezondheidszorg vinden elkaar in crustatieve zorg

Lees meer…

Eerste Vlaamse richtlijn euthanasie biedt goede klinische praktijk en meer rechtszekerheid

Lees meer…

Geparkeerd dossier medicatietransport: een bittere pil voor palliatieve patiënten thuis

Lees meer…

Allochtoon, arm of anders? Het zal ons een zorg wezen? (Studiedag)

Lees meer…

Palliatieve zorg en dementie: levenseindebeslissingen – publicatie reflectienota met animatie

Lees meer…

In de media 2018

Euthanasie voor patiënten met een psychiatrische aandoening: mag het nog beter? 

Lees meer…

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen plaatst vraagtekens bij registratie van palliatieve sedatie

Lees meer…

1.200 deelnemers voor het 14de Vlaams Congres Palliatieve Zorg: ‘De laatste pijn voorbij’!

Lees meer…

Minister De Block moet kleur bekennen

Lees meer…

In de media 2017

Innovatieve applicatie geeft bewoners met dementie een stem bij beslissingen over hun vroegtijdige zorgplanning

Lees meer…

Werelddag Palliatieve Zorg: ‘Pijn houdt zich niet aan kantooruren’

Lees meer…

Drievoudige denkpiste voor betere euthanasiezorg voor patiënten in niet-terminale situaties

Lees meer…

Explorerend instrument rond het verlies van levensperspectief bij ouderen

Lees meer…

Thuis sterven maar mogelijk mits voldoende steun van palliatieve equipes

Lees meer…

In de media 2016

Euthanasie ingebed in palliatieve zorg: Vlaanderen vormt grote uitzondering in Europa

Lees meer…

Na 25 jaar is de nood groter dan ooit – Federatie Palliatieve Zorg vraagt ondersteuning om de nood te lenigen

Lees meer…

12de Vlaams Congres Palliatieve Zorg: ‘de kunst van het verbinden’

Lees meer…