Contact

Margo Koekoekx

Verantwoordelijke communicatie

Tel. 02 255 30 44

E-mail communicatie@palliatievezorgvlaanderen.be  

In de media 2024

© De Morgen –  

Ter inleiding:

“Hoewel elke patiënt die niet meer kan worden genezen er recht op heeft, wordt palliatieve zorg in de praktijk vaak te laat of zelfs helemaal niet opgestart”, zegt David Vansteenbrugge, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker (KOTK), dat zich baseert zich op een analyse door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Daaruit blijkt dat slechts 62 procent van de kankerpatiënten in Vlaanderen palliatieve zorg krijgt, en dat 20 procent binnen de week nadat de zorg is opgestart overlijdt.

KLIK DOOR NAAR HET ARTIKEL

“Zoals het hoort: een genuanceerd debat”
directrice Christine De Cafmeyer en voorzitter Peter Pype over artikel in De Standaard

© De Standaard 

KLIK DOOR NAAR HET ARTIKEL

Euthanasie bij dementie: hoe geef je een dodelijk spuitje aan iemand die niet weet wat er gebeurt?