Onze organisatie

Palliatieve Zorg Vlaanderen is een organisatie die de verschillende zorgverleners, organisaties en mantelzorgers die dagelijks instaan voor palliatieve zorg ondersteunt.   

 

Wij zijn een koepel- en netwerkorganisatie. Onze focus ligt op de professionele zorgverleners en de mantelzorgers: voor hen werken we rechtstreeks. Ons hart ligt bij de patiënt en zijn naasten. Een kwaliteitsvolle palliatieve zorg voor elke burger, dat is ons doel.

 

Samen met onze partners willen we zoveel mogelijk ondersteuning bieden en kennis delen, op basis van wetenschappelijk onderzoek en de praktijkervaring en expertise van onze leden. Vanuit deze kennis beïnvloeden we ook het beleid om de juiste context te creëren voor palliatieve zorg, onder meer door een betere financiering en regelgeving en een verdere inbedding van palliatieve zorg in het onderwijs.

 

Lees hieronder meer over ons: