Missie

Palliatieve Zorg Vlaanderen is een organisatie die de verschillende zorgverleners, organisaties en mantelzorgers die dagelijks instaan voor palliatieve zorg ondersteunt.   

 

Wij zijn een koepel- en netwerkorganisatie. Onze focus ligt op de professionele zorgverleners en de mantelzorgers: voor hen werken we rechtstreeks. Ons hart ligt bij de patiënt en zijn naasten. Een kwaliteitsvolle palliatieve zorg voor elke burger, dat is ons doel.

 

Samen met onze partners willen we zoveel mogelijk ondersteuning bieden en kennis delen, op basis van wetenschappelijk onderzoek en de praktijkervaring en expertise van onze leden. Vanuit deze kennis beïnvloeden we ook het beleid om de juiste context te creëren voor palliatieve zorg, onder meer door een betere financiering en regelgeving en een verdere inbedding van palliatieve zorg in het onderwijs.

Onze kernactiviteiten

Onze waarden

Pluralisme

We zijn een pluralistische organisatie, die alle levensbeschouwelijke en culturele achtergronden respecteert.

Verbinding

We streven naar samenwerking met alle spelers en partners in de sector palliatieve zorg.

De patiënt staat centraal

We plaatsen de patiënt steeds centraal. Al onze acties vertrekken vanuit de vraag: wordt de patiënt hier beter van?

Palliatieve zorg focust op de behoeftenen en regie van de patiënt rond zijn levenseinde. Luisteren wat de patiënt echt wil en nodig heeft, is de belangrijkste basishouding in palliatieve zorg. Het is de patiënt zelf die bepaalt wat een kwaliteitsvol levenseinde voor hem of haar betekent.