Missie

Palliatieve Zorg Vlaanderen is de koepel- en netwerkorganisatie die zorgverleners, organisaties en mantelzorgers die dagelijks instaan voor palliatieve zorg ondersteunt.

Onze focus ligt op professionele zorgverleners en mantelzorgers: voor hen werken we rechtstreeks. Daarnaast dragen wij een kwaliteitsvolle palliatieve zorg voor elke burger hoog in het vaandel, en zorgen wij ervoor dat iedereen de weg vindt naar gepaste palliatieve zorg.

 

Samen met onze partners willen we zoveel mogelijk ondersteuning bieden en kennis delen, op basis van wetenschappelijk onderzoek en de praktijkervaring en expertise van onze leden. Vanuit deze kennis beïnvloeden we ook het beleid om de juiste context te creëren voor palliatieve zorg, onder meer door een betere financiering en regelgeving en een verdere inbedding van palliatieve zorg in alle vormingen en opleidingen voor zorgverleners.

Onze kernactiviteiten

Onze waarden

Pluralisme

We zijn een pluralistische organisatie, die alle levensbeschouwelijke en culturele achtergronden respecteert.

Verbinding

We streven naar samenwerking met alle spelers en partners in de sector palliatieve zorg.

De patiënt staat centraal

We plaatsen de patiënt steeds centraal. Al onze acties vertrekken vanuit de vraag: wordt de patiënt hier beter van?

Palliatieve zorg focust op de behoeftenen en regie van de patiënt rond zijn levenseinde. Luisteren wat de patiënt echt wil en nodig heeft, is de belangrijkste basishouding in palliatieve zorg. Het is de patiënt zelf die bepaalt wat een kwaliteitsvol levenseinde voor hem of haar betekent.