Het is Dag van de Palliatieve Zorg. Minister Crevits kondigt extra budget aan van 5 miljoen euro. Een eerste reactie.

Minister Crevits trekt 5 miljoen euro extra uit voor palliatieve zorg in Vlaanderen. “Een unicum sinds 10 jaar”

“Het is voor het eerst in 10 jaar dat er structureel meer budget gaat naar palliatieve zorg. Een fijne boodschap op Dag van de Palliatieve Zorg”, zegt Christine De Cafmeyer, directeur van Palliatieve Zorg Vlaanderen tevreden. “Zowel voor de voortzetting van de huidige werking als met het oog op het nieuwe actieplan zal dat broodnodig zijn.”

De voorbije maanden werkte het Departement Zorg hard aan een visienota om de palliatieve zorg te hervormen en klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst. Zo vergrijst de bevolking steeds meer, tegelijkertijd willen ze meer inzetten op sensibilisatie om palliatieve zorg vroegtijdig starten en breder toegankelijk te maken. Deze visie wordt momenteel geconcretiseerd in een actie- en transitieplan. Met een extra investering van 5 miljoen euro, bovenop de huidige 13 miljoen euro, bekrachtigt minister Crevits deze visie.

“Dit zal heel wat energie vergen. We hopen op zoveel mogelijk ondersteuning van de zorgverleners in deze transitie”

Christine De Cafmeyer, directeur Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Meer zorgverleners zullen palliatieve zorgen kunnen aanbieden, meer opleiding, en meer oog voor patiënt en omgeving. Dat zijn enkele hoofdpunten in het plan.“We hadden met de minister en haar kabinet de afgelopen jaren veel gesprekken en bezochten verschillende settingen. Wat nu reeds goed is, zal niet verloren gaan. Een hele geruststelling”, aldus De Cafmeyer. Daarnaast weten we dat zij extra willen inzetten op het centraal zetten van de patiënt. Die moet immers beslissen wat hij of zij wil van zorg. Ze willen er mee voor zorgen dat palliatieve zorg meer toegankelijk wordt en dat mensen goed weten dat palliatieve zorg veel vroeger start dan terminale zorg. Ook willen ze heel erg gaan verbreden bij de professionals. Het doel is daar dat elke zorgverlener in de eerste lijn bij kan dragen in het verlenen van palliatieve zorg.

Vandaar de wil om bij opleidingen basiskennis palliatieve zorg te integreren in alle zorgopleidingen, waardoor elke professional afstudeert met palliatieve zorg kennis. Wij zijn tevreden met deze doelstellingen”, klinkt het. “Dit zal heel wat energie vergen de komende jaren, maar we staan positief tegenover deze transitie. We hopen dat er voldoende oog en ondersteuning zal zijn en blijven voor de sector, zijnde de netwerken, de equipes, de psychologen en echt elke discipline die palliatieve zorg verleent.”

Er komt 5 miljoen euro bij. “Dat is veel maar is volgens ons echt noodzakelijk om de stijgende financieringsnoden op te vangen en de werking op korte termijn te verzekeren”, klinkt het dankbaar maar ook kritisch bij voorzitter prof. dr. Peter Pype. “Voor het transitieplan zullen we structureel meer middelen moeten hebben.”

Palliatieve Zorg Vlaanderen is een organisatie die samen met zorgverleners uit verschillende zorgsettings dagelijks werkt aan de context om kwalitatieve palliatieve zorg mogelijk te maken voor elke patiënt. Dit gaat van de beleidscontext, financiering,  expertise, tot opleiding en sensibilisering. “Het is dan ook evident dat we meewerken aan het scherp krijgen van de toekomstvisie, de transitie en het actieplan om daar te landen.”

Lees hier het bericht van Departement Zorg

Lees hier het actieplan (datum: 14 oktober 2023)

Meer nieuws