Oproep: leden werkgroep psychiatrie

Hierboven een afbeelding van de net heropestartte werkgroep: 'Palliatieve Zorg en woonzorgcentra'

Voel jij je geroepen?

 

Palliatieve Zorg Vlaanderen biedt een platform aan diverse overleg- en werkgroepen. Het opzet van platformaanbod is niet alleen overleg en samenwerking te stimuleren.  Ook de kwaliteit van palliatieve zorg in Vlaanderen te verbeteren is een doel.

 

Eén van de werkgroepen is de werkgroep met als thema psychiatrie. Deze werkgroep vergadert 4 maal per jaar over psychiatrische problemen bij het levenseinde. Maar ook over palliatieve zorg bij mensen die lijden aan een psychiatrisch ziektebeeld. Deze 2 zienswijzen geven een bijzondere dynamiek in de werkgroep en zet de psychiatrische problematiek centraal. Alle psychische-sociale-spirituele en fysieke noden van zieken en hun naasten zijn mogelijke agendapunten voor vergaderingen van de werkgroep. Voorbeelden: o.a. pijnbeleid, angst, somatische zorg, crustatieve zorg, verslavingsproblematiek, euthanasieverzoek,… . Maar ook de welzijn- en zorgproblematiek van zorggevers krijgen een plaats op de agenda. De werkgroep realiseert liefst jaarlijks een studiedag en zorgt voor input van specifieke meerdaagse opleidingen over psychiatrie en palliatieve zorg voor verschillende beroepsgroepen.

 

Warme oproep! Wij zijn op zoek naar nieuwe leden en naar een voorzitter.

 

Wie komen in aanmerking?

 

Een lid is een enthousiaste, gemotiveerde collega die op de ene of andere manier verbonden is met psychiatrie, palliatieve zorg en levenseindezorg. Een lid maakt zich voor de 4 vergadermomenten/jaar vrij. Drie van de 4 vergaderingen zijn online. U wordt gemandateerd vanuit uw organisatie als een praktijkdeskundige, beleids(mede)werker, bestuurder, docent, onderzoeker, vertegenwoordiger in deze branche.

 

De voorzitter is een lid van de werkgroep dat zich engageert om de vergaderingen voor te bereiden, voor te zitten en is de eerste contactpersoon met de gemandateerde van de staf van Palliatieve Zorg Vlaanderen voor de werkgroep. De voorzitter vervult tijdens zijn/haar mandaat bij voorkeur een actieve rol in de psychiatrische zorg(onderzoek, opleiding).

 

De werkgroep vertaalt de psychiatrische-palliatieve zorg expertise en praktijkervaring naar opleidingen, tools voor zorgverleners, adviezen, tips voor de praktijk, beleidsaanbevelingen…. De werkgroep startte als een denktank. Vandaag leren de leden van elkaar en zorgen zij als werkgroep dat het werkveld informatie en kennis krijgt over psychiatrie en palliatieve zorg. De werkgroep is het eerste aanspreekpunt van Palliatieve Zorg Vlaanderen als er nood is aan informatie, advies, stellingname en andere.

 

Als u interesse hebt om deze werkgroep te vervoegen of het voorzitterschap in te vullen, laat u alvast niet afschrikken. U bent mogelijk de collega en/of voorzitter waar wij op wachten. Uw werkervaring is ondergeschikt aan uw goesting en inzet om psychiatrie en palliatieve zorg onder de aandacht te brengen en te houden.  

 

 

Interesse?

 

Bent u geïnteresseerd? Aarzel dan niet en stuur per direct een mail naar vorming@palliatievezorgvlaanderen.be of telefoneer naar  02 255 30 40 en vraag naar Tine De Vlieger, vormingsverantwoordelijke. Wij wachten vol ongeduld!

Meer recente berichten