Links

Volgende websites bieden heel wat overzichtelijke informatie zowel voor kinderen, jongeren als voor volwassenen. 

www.palliatievezorgvlaanderen.be

Op deze site kan je terecht voor alle informatie over palliatieve zorg, zowel voor patiënten als zorgverleners. Je kan er ook het palliatief netwerk van uw buurt vinden.

www.missingyou.be
Deze site is een initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een dierbare verloren hebben. Op de website vind je onder andere getuigenissen van jongeren, gedichten, muziek en liedteksten, informatie over gespreksgroepjes en een forum. Missing You heeft ook een goede Facebookpagina

www.in-de-wolken.nl

In de Wolken voorziet in de behoefte aan informatie rond rouw en verlies bij kinderen en jongeren via publicaties, brochures, boeken en een uitgebreide literatuurlijst.

www.zonderouders.nl

Website voor mensen die (één van) hun ouders verloren hebben. Hier kunnen ervaringen gedeeld worden en vragen gesteld worden.

www.letempsquireste.be en www.depuisquetunesplusla

Carnet d’expression – Guide à destination des adultes

www.talismanneke.be
Deze vzw heeft tot doel bij te dragen tot het versterken van de geluksvaardigheden, in voor- en tegenspoed, tegen de geringste ecologische en maatschappelijke kost, door een beroep te doen op individuele, intergenerationele en interculturele verbeeldingskracht. De vereniging probeert haar doel te realiseren via projecten, vormingen, informatie, preventie, animatie, sensibilisatie, publicaties, productontwikkelingen en alle andere initiatieven die kunnen bijdragen tot het realiseren van dit doel. Talismanneke heeft ook een goede Facebookpagina

www.achterderegenboog.nl 

Een stichting voor kinderen en jongeren die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare in het gezin. De website bestaat uit aparte rubrieken voor kinderen, jongeren en volwassenen.

www.kindenrouw.com

Het belangrijkste doel van deze website is het geven van voorlichting aan ouders en kinderen wanneer een familielid of een voor het kind ander belangrijk persoon is overleden.

www.zelfhulp.be

Dit is de site van het Trefpunt Zelfhulp, het informatiecentrum voor en over zelfhulp(groepen) in Vlaanderen. De site geeft zicht op internetgroepen, zelfhulpgroepen en activiteitenkalender.

www.ikrouwomjou.com

Informatie voor dierbaren van een rouwende.

www.kankerspoken.nl

Stichting verdriet door je hoofd
Voor kinderen en jongeren die leven met een ouder met kanker.

www.troostvoortranen.nl

Een interactieve site over verlies en rouw en leven en dood voor en door jongeren uit verschillende culturen. Op deze website staan verhalen, gedichten, foto’s, filmpjes, tips en columns, die door jongeren zelf zijn geplaatst.

www.rouwzorgvlaanderen.be

Deze site geeft kwalitatief betrouwbare informatie, een waaier van adressen, informatie over hulp bij het verwerken aan de hand van persoonlijke gesprekken en groepsontmoetingen.

www.mijntasenik.nl

Deze site helpt kinderen spelenderwijs omgaan met indrukwekkende gebeurtenissen.

www.kinderpalliatief.nl

Website rond kinderen die palliatief zijn.

Blijf op de hoogte!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste nieuwtjes!