Palliatieve zorg voor kinderen en jongeren

In België zijn er 5 pediatrische “palliatieve” teams voor kinderen en jongeren. Deze teams hebben een bijzondere expertise ontwikkeld  in palliatieve zorg en levenseindezorg, stervensbegeleiding en rouwzorg bij minderjarigen.

 

Deze pediatrische palliatieve zorgteams vormen de verbindingsschakel tussen alle hulpverleners die zorg opnemen, de patiënt en zijn gezin. Ze hebben volgende opdrachten:

In Vlaanderen zijn er 2 teams:

De pediatrische liaisonteams brengen de specialistische zorg vanuit het ziekenhuis op dat ogenblik tot bij de patiënt en de behandelende hulpverleners.  Ze zijn verbonden aan een universitair ziekenhuis, maar zijn beschikbaar voor alle ziekenhuizen in ons land met een neonatologie, pediatrie en PICU eenheid. 

 

Door deze teams kan palliatieve zorg gebeuren op elke plaats waar het kind zich bevindt:

In ons land is er sinds vele jaren een duidelijke tendens naar “thuiszorg” voor deze specifieke patiëntengroep. In de palliatieve zorg voor kinderen wordt ervan uitgegaan dat thuis verzorgd worden en thuis sterven – indien de medische en sociale situatie dit toelaat – de voorkeur geniet.

 

 

Meer informatie

www.bbpc.be

website van de Belgian Paediatric Palliative Care Group

www.kinderpalliatief.nl
Website rond kinderen die palliatief zijn.