Is een voorafgaande wilsverklaring euthanasie ook van toepassing als een patiënt zich in een zogenaamd 'stervenscoma' bevindt? Lees hier de aanbevelingen van onze Stuurgroep Ethiek.

Euthanasie bij ‘stervenscoma’?

De Stuurgroep Ethiek van Palliatieve Zorg Vlaanderen legde volgende vraag voor aan het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek: Is een voorafgaande wilsverklaring euthanasie van toepassing wanneer een patiënt zich in de laatste dagen of uren van zijn leven in een (sub)comateuze toestand bevindt, binnen een ‘normaal’ stervensproces? Ook als hij niet over euthanasie gerept heeft in zijn contacten met het verzorgend personeel toen hij nog bij bewustzijn was?

Reacties zijn welkom via info@palliatievezorgvlaanderen.be

 

Raadpleeg onze andere adviezen en rapporten:

Meer nieuws