Overleggroep: Werkgroep palliatieve zorg bij mensen met een beperking

Welkom, de werkgroep ‘palliatieve zorg bij mensen met een beperking’ komt twee maal per jaar samen. 

Zij houden overlegmomenten om nieuwe zaken te delen, samen stappen te zetten en samen te werken aan betere palliatieve zorg. Zij staan in contact met de netwerken palliatieve zorg in Vlaanderen en met verschillende organisaties voor mensen met een beperking.

Overzicht van afgelopen jaren

Beleidsnota:

Palliatieve zorg bij mensen met een beperking

Weldra meer berichten

Andere overleggroepen

De overleggroepen zijn samengesteld rond een thema, een setting, een discipline, een doelgroep… binnen palliatieve zorg. Op dit moment zijn volgende overleggroepen bij ons actief: