Op 20 juni verscheen 'Het Verband', een tijdschrift van de VBZV waarin een artikel van Palliatieve Zorg Vlaanderen werd opgenomen.

De rol van de thuisverpleegkundige in vroegtijdige zorgplanning

Deze week verscheen het artikel De rol van de thuisverpleegkundige in vroegtijdige zorgplanning bij Het Verband, tijdschrift van de Vlaamse Beroepsvereniging Zelfstandige Verpleegkundigen.

 

Als thuisverpleegkundige sta je dicht bij de patiënt. Daardoor merk je snel dat hij vragen of verwachtingen heeft, of zie je kleine dingen die kunnen helpen om een gesprek aan te gaan. Net daarom speelt de thuis-verpleegkundige zo’n belangrijke rol in vroegtijdige zorgplanning (VZP), want daar gaat het bovenal om communicatie. Welke zorg wordt er verlangd? Welke behandelingen nog wel of juist niet meer? Thuis of toch in het ziekenhuis? Zulke vragen worden naar het levens-einde steeds belangrijker, maar hoe ga je daar als thuis-verpleegkundige mee om? Waar begint en eindigt jouw rol? Palliatieve Zorg Vlaanderen vroeg het aan Kris Elsen, verpleegkundige MBE (Panal) &Anneloes Bork, onderzoeksmedewerker project VZP (Palliatieve Zorg Vlaanderen).

Meer nieuws