UZ Leuven PhD positie 'Verzelfstandigen van zorgteams in het verlenen van palliatieve zorg'

Vacature PhD positie

PhD positie ‘Verzelfstandigen van zorgteams in het verlenen van palliatieve zorg’

Het palliatief support team (PST) van UZ Leuven bestaat uit een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen en psychologen. De leden van het team hebben jarenlang ervaring in palliatieve zorg. Het team werkt voor dit doctoraat nauw samen met artsen en verpleegkundigen vanuit andere relevante disciplines om een uitstekende begeleiding te bieden binnen het opbouwen van palliatieve expertise en onderzoeksvaardigheden. Het onderzoek zal worden uitgevoerd aan de onderzoekseenheid ‘Gerontologie & Geriatrie’, een klinisch wetenschappelijke afdeling verbonden aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven.

 

https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000687/50000630/

Project

Volgens de nieuwe definitie van de PICT, een praktisch meetinstrument om palliatieve patiënten tijdig te kunnen identificeren, is 19% van de patiënten opgenomen in de niet-gespecialiseerde afdelingen in het ziekenhuis palliatief. Deze cijfers vanuit de koepelorganisatie palliatieve zorg Vlaanderen tonen het belang van kwalitatieve palliatieve zorg ziekenhuisbreed overduidelijk aan. De maatschappelijke veranderingen, zoals bv. vergrijzing, toename van het aantal chronische zieken, evoluerende technologieën, voorspellen dat deze nood aan palliatieve zorg de volgende jaren nog verder zal stijgen. Ziekenhuisbreed zullen zorgverlenende teams vaker geconfronteerd worden met de nood aan palliatieve zorg, mogelijks zonder voorafgaande ervaring, waardoor noodzakelijke kennis en competenties ontbreken.

 

Door hun palliatieve expertise, multidisciplinair karakter en ziekenhuisbrede inzet is het Palliatief Support Team (PST) niet alleen belangrijk voor het ondersteunen in noodzakelijke kennis en competenties voor kwalitatieve palliatieve zorg, maar ook voor het invoeren van een palliatieve zorgcultuur. Het PST ondersteunt en motiveert andere, multidisciplinaire zorgteams om palliatieve zorg binnen hun discipline of afdeling te ontwikkelen. De manier waarop het PST deze adviserende, ondersteunende rol het best opneemt, werd tot dusver weinig onderzocht. Het einddoel van dit project is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een interventie die PSTs ondersteunt in het verzelfstandigen van zorgteams ziekenhuisbreed in het verlenen van palliatieve zorg.

Profiel

● Je beschikt over een Master diploma in de Verpleeg- of Vroedkunde, Psychologie, Geneeskunde of relevante aanverwante disciplines. Laatstejaarsstudenten binnen deze richtingen worden aangemoedigd om te solliciteren.

● Je hebt interesse in palliatieve zorg en de organisatie hiervan.

● Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden om in een teamverband te werken, maar kan ook zelfstandig werken.

● Je beschikt over een uitstekende kennis van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Aanbod

● Een professioneel, multidisciplinair begeleidingsteam met jarenlange ervaring binnen wetenschappelijk onderzoek en palliatieve zorg.
● De opportuniteit om zich te verdiepen in kennis binnen het palliatieve domein en de Vlaamse ziekenhuiswerking.
● Een uitstekende kans voor beginnende onderzoekers die hun onderzoekvaardigheden verder willen uitbouwen.
● Doctoraatspositie 4 jaar full-time met startdatum najaar 2022 (concrete startdatum te bepalen in overleg)

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij Inge Bossuyt, verpleegkundig specialist van het Palliatief Supportteam, tel.: +3216343560 of mail: inge.bossuyt@uzleuven.be.

 

Solliciteren voor deze vacature kan door een motivatiebrief (je motivatie, je doelstellingen, vaardigheden, ervaringen) en je CV te bezorgen. Je zal persoonlijk gecontacteerd worden voor de selectiegesprekken.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/07/2022 via onze online sollicitatietoepassing :
http://www.kuleuven.be/esolliciteren/light/60131847

 

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Meer nieuws