Odisee Hogeschool Sint-Niklaas studiedag dinsdag 3/10/2023

Studiedag – Rouwen, een zoektocht naar verbinding

Hoe ga je om met rouwen? Welke aanrakingen werken verzachtend
en helend? Hoe kunnen we ons verhouden tot verlieservaringen?
Kunnen wij de kwetsbaarheid van onze menselijkheid omarmen?
Hoe kan de verbinding met anderen de pijn verzachten?
Waar kan je terecht?

Sprekers

Eva Rousselle, Katrien Hooghe en Saskia Saelens

Panelgesprek

met Contempo, Vereniging van Weduwen en Weduwnaars,
Ouders van een Overleden Kind, Missing You,
huisvandeMens en Netwerk Palliatieve Zorg Waasland

Praktisch

ontvangst vanaf 9u
einde voorzien om 16u
Locatie: Odisee Hogeschool, Hospitaalstraat 23
Doelgroep: zorgverleners, nabestaanden en studenten
Informatie en inschrijven: www.rouwzorgwaasland.be

Meer opleidingen