Netwerk Palliatieve Zorg regio Dender zoekt vrijwilligers

VRIJWILLIGERS

Om de 70-plusser met kanker teondersteunen, wordt beroep gedaan opgemotiveerde vrijwilligers die een specialeopleiding krijgen tot
navigator.


De navigator zal gemiddeld één keer om de twee weken
thuis op bezoek gaan om te beluisteren wat er op dat moment, het meest op de voorgrond staat voor de oudere.


Zo poogt de navigator om huidige beslommeringen op te vangen en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen. De navigator ondersteunt, verbindt en verwijst de oudere en zijn mantelzorger door naar organisaties, initiatieven of personen uit de buurt die aan deze (zorg)nood kunnen tegemoetkomen. Deze kunnen zowel
medisch (doktersbezoek, thuisverpleging inschakelen, medische onderzoeken, paramedische hulp… ) als sociaal (lokale verenigingen, hobby’s,buurtbijeenkomsten, interesses,… ) van aard zijn.


Op die manier kunnen we ons doel bereiken:
De kwaliteit van leven en welzijn van thuiswonende ouderen met kanker en hun mantelzorger verbeteren!

 

“Met een navigator heb je iemand die zich voor je inzet, om je geeft, de tijd heeft om naar je te luisteren en kan begrijpen wat je doormaakt.”
Deelnemer van een navigatieproject.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochure