euthanasie thiobarbital propofol

Euthanasie: Productiestop thiobarbital (België)

Thiobarbital (euthanasie) wordt niet meer geproduceerd in België.

 

Meer en meer zorginstellingen en ziekenhuizen raken door hun voorraad thiopental. Dit als gevolg aan de stopzetting van de productie van Thiobarbital in België. Het FAGG kondigde die stopzetting enige weken geleden aan.

Wat zijn de opties?

1. Thiopental invoeren uit het buitenland.

Het gebruik van thiobarbital is immers niet verboden. Om tegemoet te komen aan de noden van patiënten, mogen apothekers – onder bepaalde voorwaarden – een injecteerbaar geneesmiddel op basis van thiopental invoeren dat in het buitenland is vergund en wordt verkocht.

De invoer is dan wel op medisch voorschrift per patiënt.

Meer hierover vind je in artikel 2.2.12. op https://www.bcfi.be/nl/chapters/1?frag=9991175, de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)

2. Propofol als alternatief

Het enige mogelijke alternatief in België sinds 2019 is het gebruik van propofol.

Propofol is een coma-inducerend middel.

Enkele aandachtspunten:

   a) Start met 2% lidocaïne voor meer garantie op een pijnloze injectie met propofol. Deze kan pijn veroorzaken ter hoogte van de ader waar je de injectie toedient. (Propofol in minder dan een halve minuut na lidocaïne toedienen.)

   b) Dien propofol enkel intraveneus toe.
Volgens de Nederlandse richtlijn is het gebruik net al bij biobarbital 1g. Meestal zou 500mg propofol volstaan.
Het BFCI raadt wel aan om de overige 500 mg bij de hand te houden en indien nodig alsnog te gebruiken.

   c) Na toediening van 1 g zal het gebruik van een curariserend middel overbodig zijn. Hou dit uit voorzorg bij de hand.

 

Voor meer info en de gebruiksaanwijzing van propofol klikt u door naar https://www.bcfi.be/nl/articles/3133?folia=3112

 

Palliatieve Zorg Vlaanderen stelde dit artikel op in samenwerking met Brabants Apothekers Forum (BAF) en verwijst eveneens naar het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie.

Meer nieuws