Om onze palliatieve netwerken verder te ondersteunen in hun expertenrol ontwikkelden we recent een opleiding waarderend coachen voor netwerkmedewerkers.

Introductie tot coachend werken binnen de netwerken Palliatieve Zorg 2022

Het landschap van zorg en ook palliatieve zorg is voortdurend in verandering. Zo werd vorig jaar het nieuwe wooznrogdecreet gelanceerd dat in voegen treedt vanaf 2023 waarin wonen, leven en zorg in het woonzorgcentrum vanuit een breder spectrum wordt geïnterpreteerd. Gelijktijdig werd het referentiekader palliatieve zorg gelanceerd, waarbinnen wooznrogcentra een palliatieve zorg cultuur kunnen implementeren voor alle bewoners. In kader daarvan ontwikkelde Palliatieve Zorg Vlaanderen een scan voor wooznorgcentra om prioriteiten te stellen in de implementatie van het dcreet en referentiekader.

 

Maar we willen verder gaan dan dat in de ondersteuning van de zorg. Meer en meer werken onze palliatieve zorgverleners samen vanuit verschillende disciplines zoals ook binnen de ouderenzorg en de sector woonzorgcentra het geval is. Om onze palliatieve netwerken verder te ondersteunen in hun expertenrol ontwikkelden we recent een opleiding waarderend coachen voor netwerkmedewerkers. In deze opleiding leren we hoe je jezelf als expert in de palliatieve zorg kan profileren en anderen motiveren om hun expertise te vergroten. Je leert hoe je een coaching traject kan uitrollen en welke rol je daarbij als coach of consulent kan innemen. Indien u als organisatie interesse heeft om een gelijkaardige opleiding te volgen, kan u contact opnemen met onze vormingsverantwoordelijke voor een pakket op maat. Mail daarvoor naar p.goossens@palliatievezorgvlaanderen.be.

 

Meer opleidingen