Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de deelnemer

U bent ingeschreven voor een PZV-activiteit vanaf het moment dat de gestandaardiseerde bevestigingsmail van uw inschrijving door onze dienst is verzonden. Vanaf dan gelden de volgende annuleringvoorwaarden:


1. Annulering gebeurt steeds schriftelijk via mail, telefonische melding is niet voldoende.

2. Annulering kan kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval van de deelnemer.

   => U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de cursus via mail en stuurt de nodige attesten door per mail. Het volledige inschrijvingsbedrag wordt, zo dit reeds was vereffend, terug gestort.

   => Let wel: ziekte of ongeval waardoor u slechts een deel van de sessies afwezig bent geeft geen aanleiding tot kosteloze annulering. Het gemiste deel van de sessie kan in geval van een wederkerende opleidingen ingehaald worden.

3. Annulering om welke andere reden ook heeft de volgende regeling tot gevolg:

   a. Annuleren kan kosteloos tot 2 weken voor de start.

   b. Bij annulering vanaf 2 weken voor de start blijft 20% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd + een administratiekost van €25 voor opleidingen/evenementen van 1 dag en € 62 voor opleidingen/evenementen van meerdere dagen.

   c. Bij annulering binnen de 7 dagen voor de start van de cursus blijft het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. 

   d. Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via mail vóór de start van de lessenreeks.

   e. Wanneer een overnachting wordt geboekt en betaald door PZV en deze overnachting moet geannuleerd worden o.b.v. bovenstaande redenen, wordt de kostprijs van de overnachting teruggestort aan de deelnemer. Dit onder voorbehoud dat het hotel de overnachting kosteloos annuleert. Indien kosteloos annuleren niet meer mogelijk is wordt dit bedrag in rekening gehouden.

   f. Indien de PZV-activiteit van een live versie overschakelt naar een digitale versie blijft het inschrijvingsbedrag behouden.

Annulering door Palliatieve Zorg Vlaanderen

PZV kan ten allen tijde omwille van organisatorische redenen een initiatief afgelasten of verplaatsen (bv. door te weinig deelnemers, door ziekte van de lesgever of het niet beschikbaar zijn van een zaal door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via email.

 

1. In geval van een afgelasting krijgt elke deelnemer het inschrijvingsbedrag, zo dit reeds was vereffend, integraal teruggestort.

2. In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsbedrag integraal wordt teruggestort.

Meer nieuws