Wat?

Misschien verlangt u weleens naar een collega om mee te sparren en van te leren als u geconfronteerd wordt met lastigheden in de palliatieve zorg van uw patiënten en hun naasten? U bent benieuwd naar hun aanpak, attitude, omgang met moeilijkheden in deze zorg. Een mogelijkheid om met collega’s in gesprek te gaan rond deze en andere leerthema’s kan in INTERVISIE groep.

 

Samen met een aantal collega’s (7 à 10) vormt u een vaste groep, die op geregelde tijdstippen bij elkaar komt en aan de hand van concrete ervaringen samen een leerproces opzetten. Uw engagement bestaat uit een trouwe deelname aan de groep om te bouwen aan vertrouwen en veiligheid voor gesprek en overleg. Maar ook om lastige thema’s uit de zorg en je eigen praktijk te delen en te bespreken. Als groep wordt je begeleid door een vaste psycholoog met ruime ervaring in palliatieve zorg en in de begeleiding van groepsprocessen.

 

Vandaag komen er in Vlaanderen in een samenwerking met Palliatieve Zorg Vlaanderen op 4 vaste locaties artsengroepen bij elkaar.

Waar?

– GENT (AZ Maria Middelares), begeleiding Philippe Helaers
– ANTWERPEN (AZ Middelheim), begeleiding Philippe Helaers
– MECHELEN (AZ St Maarten), begeleiding Walter Rombouts
– HOLSBEEK (Perspectief), begeleiding Walter Rombouts

Prijs

van een intervisiebeurt bedraagt 79 euro. Voor deze intervisiebeurten wordt accreditering gegeven. Locaties en groepen kunnen vermeerderen als er voldoende nieuwe inschrijvingen zijn. Schrijf u in bij interesse en laat ons tevens uw praktijkregio weten.

Praktisch

– Inschrijven voor één van de groepen doet u door te kandideren bij Nathalie Hamaide per e-mail n.hamaide@palliatievezorgvlaanderen.be of telefonisch 02/255.30.40
– Uw kandidatuur wordt doorgegeven aan de begeleider van een groep in de regio waar u wil inschrijven die u vervolgens contacteert. Verdere afspraken zullen worden gemaakt.