Terugkomdag artsenopleidingen. Zaterdag 1 oktober 2022, Hof van Liere (UAntwerpen).

Terugkomdag artsenopleidingen

Rondetafelgesprek en netwerkevent

We organiseren 5 ronde tafel gesprekken die telkens een uur duren in een doorschuif systeem voor de sprekers. De deelnemers blijven aan hun tafel zitten en horen dus alle sprekers doorheen de dag.

De dag wordt afgesloten met een receptie, dan is er de mogelijkheid om te netwerken.

 

Doelgroep

Alle artsen die de vervolgopleidingen gevolgd hebben de voorgaande jaren alsook zij die equipe-artsen zijn alsook zij die de basisopleiding hebben gevolgd.

 

Sprekers

prof. dr. Peter Pype, Em. Prof. Dr. Johan Menten, dr. Johan Wens, Walter Rombouts, Dr. Manu Henckes, dr. Hakki Demirkapu, Naziha Maher

 

Datum

Zaterdag 1 oktober 2022

Rondetafel: 9u tot 16u
Receptie: vanaf 16u

 

Locatie

Hof van Liere, UAntwerpen

Prinsstraat 13

Antwerpen

 

Prijs

€250, incl. lunch, koffie en receptie

 

Inschrijving

Via het Webplatform

 

Vragen? Neem contact op met onze vormingsverantwoordelijke p.goossens@palliatievezorgvlaanderen.be 

Dagprogramma

9.00-9.15                    Plenaire introductie prof.dr. Peter Pype, Voorzitter Palliatieve Zorg Vlaanderen

9.15-10.15                  Parallelle tafels

–  ronde tafel 1: Vereenvoudigen medicatieschema’s

–  ronde tafel 2: Omgaan met meningsverschillen en conflicten met naasten

–  ronde tafel 3: Interdisciplinair en interprofessioneel samenwerken, normatieve integratie,
communicatie over palliatieve zorg

–  ronde tafel 4: Nierfalen en palliatieve zorg

–  ronde tafel 5: Omgaan met cultuurverschillen

10.15-11.15                Parallelle tafels 1 tot 5

11.15-11.30                Koffiepauze

11.30-12.30                Parallelle tafels 1 tot 5

12.30-13.30                Lunch

13.30-14.30                Parallelle tafels 1 tot 5

14.30-14.45                Koffiepauze

14.45-15.45                Parallelle tafels 1 tot 5

15.45-16.00                Plenaire afsluiting door dr. Peter Pype (Voorzitter Palliatieve Zorg Vlaanderen)

16.00                           Drink

Meer opleidingen