Abstracts

Call for abstracts

Onderzoekers en zorgprofessionals in de palliatieve zorg uit beide landen worden uitgenodigd deel te nemen aan deze wetenschapsdagen. Zij worden uitgenodigd hun abstracts in te dienen die ze, bij aanvaarding door het wetenschappelijk comité, kunnen presenteren tijdens de verschillende abstract sessies op deze wetenschapsdagen 2023.

 

Deadline indienen abstracts: 1 juni 2023.

Bekendmaking geselecteerde abstracts: eind augustus 2023.

Hoe dient u een abstract in?

Inhoud 

Het abstract heeft als thema onderzoek inzake palliatieve zorg. Het onderzoek situeert zich in één van de vier velden van palliatieve zorg (lichamelijke, psychisch, sociaal, existentieel), het onderwijs en/of de organisatie van palliatieve zorg. De organisatoren van de wetenschapsdagen 2023 willen een bijzondere aandacht besteden aan patiënt-participatie en de implementatie van onderzoek in de praktijk en nodigen u uit daarover te schrijven.

Uiteraard hoeven de ingestuurde abstracts niet hiertoe beperkt worden. Het kan ook gaan om  effectenonderzoek, onderzoek naar kwaliteit van leven, symptoomcontrole, kwaliteit van zorg, vroegtijdige zorgplanning, levenseindebeslissingen, evaluatie van organisatiestructuren, epidemiologisch onderzoek, registratie, etc.

Richtlijnen voor het indienen van abstract

 1. Het abstract heeft als thema onderzoek inzake palliatieve zorg. Het onderzoek situeert zich in één van de vier velden van palliatieve zorg (lichamelijke, psychisch, sociaal, existentieel), het onderwijs en/of de organisatie van palliatieve zorg. De organisatoren van de wetenschapsdagen 2023 willen een bijzondere aandacht besteden aan patiënt-participatie en de implementatie van onderzoek in de praktijk en nodigen u uit hierover te rapporteren. Uiteraard hoeven de ingestuurde abstracts niet hiertoe beperkt worden. Het kan ook gaan om effectenonderzoek, onderzoek naar kwaliteit van leven, symptoomcontrole, kwaliteit van zorg, advance care planning/vroegtijdige zorgplanning, levenseindebeslissingen, evaluatie van organisatiestructuren, epidemiologisch onderzoek, registratie, etc.
 2. De voorgestelde bijdrage dient zich te richten op een multidisciplinair publiek.
 3. Abstracts die nog geen resultaten hebben op het ogenblik van de indiening kunnen niet aanvaard worden.
 4. Het abstract wordt als volgt gestructureerd: 1) inleiding – 2) onderzoeksvraag – 3) onderzoeksvraag – 4) methoden (en de eventuele organisatie van patiëntparticipatie) – 5) resultaten – 6) conclusies – 7) aanbevelingen voor de praktijk en implementatie..
 5. Het abstract is in het Nederlands opgesteld.
 6. Het abstract telt maximaal 400 woorden. Is een open WORD document (. docx), en als lettertype wordt Calibri 11 pt gebruikt.
 7. Het abstract is een nauwkeurige weerslag van het geleverde onderzoekswerk.
 8. De achternaam (-namen) van de auteur(s) gevolgd door initialen van voornaam(en) worden eerst vermeld. De naam van de presenterende auteur wordt onderlijnd.
 9. Hun affiliaties worden met nummers verklaard in voetnoten.
 10. De affiliaties vermelden het departement of de afdeling binnen de Universiteit, de Hogeschool of de organisatie.
 11. De titel van het abstract telt maximaal 20 woorden. Gebruik alleen hoofdletters voor het eerste woord van de titel; gebruik geen letters in vet (bold). (voorbeeld: correct: Dit is een juist geschreven titel).
 12. U bent vrij om meerdere abstracts in te dienen, maar dit dient via afzonderlijke abstract-formulieren te gebeuren.
 13. Gebruik het abstract-formulier model dat u onderaan vindt of klik hier.
 1. Het abstract-formulier moet uiterlijk op 1 juni 2023 worden ingediend via mail: wetenschapsdagen2023@palliatievezorgvlaanderen.be.
 2. Het resultaat van de beoordeling van de abstracts door het Wetenschappelijk Comité zal eind augustus 2023 bekend gemaakt worden.

Vragen over deze call for abstracts:  noel.derycke@uantwerpen.be

Selectie abstracts

Het indienen van abstracts kan uiterlijk tot 1 juni 2023

Bekendmaking selectie en definitief programma begin september 2023

Blijf op de hoogte!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes

  Algemeen
  Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde RPR Brussel Nederlandstalig 0442 99 0288 – Privacyverklaring