Sponsor ons

We willen zoveel mogelijk hulpverleners de kans geven om aan dit congres deel te nemen. Daarom trachten we het inschrijvingsgeld zo laag mogelijk te houden. Om dit haalbaar te maken, doen we als vzw dan ook een beroep op giften en/of sponsoring. 

 

Wil je graag een bijdrage leveren? Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden, en wat wij jou ervoor in de plaats bieden.

Sponsorpakketten

Bijdragen mogen gestort worden op het rekeningnummer:    IBAN BE02 4362 1621 1140  (BIC KREDBEBB)

Logo’s mogen bezorgd worden aan Elise Mans, communicatieverantwoordelijke Palliatieve Zorg Vlaanderen.

e.mans@palliatievezorgvlaanderen.be 

T. 02 255 30 44

Een initiatief van