Over Pallialine

Werkwijze

Pallialine is lid van EBPracticenet en engageert zich sinds 2018 om richtlijnen te ontwikkelen volgens de “Leidraad richtlijnontwikkeling” opgesteld door de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (WOREL), te raadplegen via de website van EBPracticenet

 

Redactieraad

VoorzitterPeter Pype, huisarts, verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent, vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg.

Richtlijnen

Leden