Prof. Dr. Peter Pype over geïntegreerde zorg

Heden spreekt iedereen over geïntegreerde zorg – en wij dus ook. Want doorheen al die definities en omschrijvingen, valt ons toch een rode draad op: de zorg die wordt geleverd èn door de patiënt wordt ervaren, moet aanvoelen alsof hij uit een perfect geoliede machine komt.

Heden spreekt iedereen over geïntegreerde zorg – en wij dus ook. Want doorheen al die definities en omschrijvingen, valt ons toch een rode draad op: de zorg die wordt geleverd èn door de patiënt wordt ervaren, moet aanvoelen alsof hij uit een perfect geoliede machine komt. Bij geïntegreerde zorg krijgt de patiënt de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats door de juiste zorgverstrekker. Dit vraagt coördinatie zowel tussen verschillende niveaus als binnen één niveau, zowel voor de zorg- als welzijnssector, bijvoorbeeld tussen alle zorgverstrekkers in de eerste lijn of in een ziekenhuis. Met de patiënt, zijn wensen en noden, als actief betrokken kompas voor het zorgtraject.

 

De uitkomsten van geïntegreerde zorg vormen logischerwijze een antwoord op de mankementen van het tegenovergestelde, namelijk gefragmenteerde zorg. Geïntegreerde zorg is ethische en hoogkwalitatieve zorg afgestemd op de actuele en toekomstige noden van de patiënt en zijn omgeving: toegankelijke zorg voor iedereen, kostenbesparend, met een hogere job-tevredenheid voor de zorgverstrekkers.   

 

Een hele klus. En toch moeten we daar naar streven. Misschien zijn we al verder dan we denken, want palliatieve zorg wordt vaak als prototype van geïntegreerde zorg naar voren geschoven. Enerzijds is er de filosofie van de palliatieve zorg die persoonsgerichtheid en multidisciplinariteit vooropstelt. Anderzijds is er de organisatie van de palliatieve zorg waarbij generalistische en specialistische zorgverstrekkers ook over de muren van de settings heen samenwerken. Daarom is geïntegreerde zorg het thema van onze Dag van de Palliatieve Zorg. 

 

Overal in Vlaanderen zijn de voorbije jaren in de palliatieve zorg initiatieven genomen ter bevordering van de samenwerking. Die initiatieven, groot of klein, binnen één setting of over settings heen, zijn vandaag de best practices inzake geïntegreerde zorg.

 

Die initiatieven willen we graag bundelen. Kom ze vertellen. Mail ze ons. Laat anderen leren uit jullie goede praktijken. Bouw mee aan de palliatieve zorg van de toekomst door elkaar op deze manier iets bij te brengen. Ook dàt is geïntegreerde zorg.

 

− Prof. Dr. Peter Pype, voorzitter Palliatieve Zorg Vlaanderen

Algemeen
Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde
RPR Brussel Nederlandstalig 0442 99 0288
Privacyverklaring
Contact
www.palliatievezorgvlaanderen.be
info@palliatievezorgvlaanderen.be
T. 02 255 30 40
© Copyright Palliatieve Zorg Vlaanderen · Webdesign Dotplus