Palliatieve zorg is van en voor iedereen

Dag van de Palliatieve Zorg 2023

Op zaterdag 14 oktober vindt de Dag van de Palliatieve Zorg plaats. De sector slaat opnieuw de handen in elkaar om palliatieve zorg in de verf te zetten. 

Met het oog op het nieuw actieplan

Zorgverleners doen er dagelijks alles aan om de beste palliatieve zorg te verlenen aan hun patiënten die palliatief zijn op korte of lange termijn. Ze zijn elk expert in hun vak. Om die levenseindezorg te blijven garanderen en te verbeteren in de toekomst, zetten we vier puzzelstukken in de kijker. 

Sensibiliseren jullie mee? 

Doelgerichte zorg

Samen aandacht hebben voor wat de patiënt wil. Met aandacht voor diens omgeving.

Verbreding van zorg

Nog meer focussen op het verlenen van
palliatieve zorg in de eerstelijnszorg.

Geïntegreerde zorg

Hier zetten zorgverleners steeds meer op in. Mét succes. Vorig jaar stond geïntegreerde zorg in de kijker tijdens de campagne van de Dag van de Palliatieve Zorg.

Continuïteit van zorg

Extra aandacht geven aan het doorlopend verlenen van zorg aan de patiënt. Ook wanneer deze zich naar een andere locatie verplaatst.

Doelgerichte zorg

Samen aandacht hebben voor wat de patiënt wil.
Met aandacht voor diens omgeving.

Geïntegreerde zorg

Hier zetten zorgverleners steeds meer op in. Mét succes.
Vorig jaar stond geïntegreerde zorg in de kijker tijdens de campagne van de Dag van de Palliatieve Zorg.

Verbreding van zorg

Nog meer focussen op het verlenen van
palliatieve zorg in de eerstelijnszorg.

Continuïteit van zorg

Extra aandacht geven aan het doorlopend verlenen van
zorg aan de patiënt. Ook wanneer deze zich naar een
andere locatie verplaatst.

Sensibiliseer mee!

Deel jullie ervaringen en/of goede raad en sensibiliseer mee! Want samen leggen we de puzzel, naar een steeds verbeterende palliatieve zorg. Doe dit aan de hand van onze posters, interactieve flyers of instagram templates.

Algemeen
Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde
RPR Brussel Nederlandstalig 0442 99 0288
Privacyverklaring
Contact
www.palliatievezorgvlaanderen.be
info@palliatievezorgvlaanderen.be
T. 02 255 30 40
© Copyright Palliatieve Zorg Vlaanderen · Webdesign Dotplus