Een terugblik op de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen, georganiseerd door Palliactief en Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Zijn we niemand vergeten?

De Nederlands-Vlaamse wetenschapsdagen werden dit jaar georganiseerd door Palliactief en Palliatieve Zorg Vlaanderen, in nauwe samenwerking met onderzoekers en wetenschappers van verschillende universiteiten. Een boeiende tweedaagse met een relevant thema, namelijk: “Zijn we niemand vergeten?”

Met deze centrale vraag als uitgangspunt tracht het congres palliatieve zorg te bevorderen en toegankelijk te maken voor iedereen. Want de weg naar palliatieve zorg, en naar onderzoek in de palliatieve zorg, is lang niet vanzelfsprekend. Onder andere het soort aandoening, iemands afkomst, demografische kenmerken en persoonlijk gedrag kunnen de toegang bemoeilijken. Dit staat op gespannen voet met het ideaal van inclusiviteit en net daar speelt onderzoek een belangrijke rol: om knelpunten te agenderen, identificeren, analyseren en oplossen.

De Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg verlenen onderzoekers de mogelijkheid om hun wetenschappelijk onderzoek voor te stellen aan collega-onderzoekers en zorgverleners in de praktijk. Deze dagen bieden een mooi inzicht in actuele ontwikkelingen binnen de onderzoekswereld van palliatieve zorg in Vlaanderen en Nederland. Ook de interactie en discussie levert inspiratie op: voor de onderzoekers die hun werk op de praktijk kunnen afstemmen en voor de zorgverleners die de onderzoeksresultaten kunnen implementeren in hun dagdagelijks bezigheden.

Conclusie

De kernvraag “zijn we niemand vergeten?” blijft een belangrijk aandachtspunt en werd vanuit verschillende invalshoeken benaderd, wat zorgde voor een divers programma met onder meer een medische, sociologische… insteek. Onderzoekers vanuit diverse werkvelden namen het woord, vanuit de universiteiten en hogescholen maar ook vanuit de praktijk. Zo kwam heel de sector aan bod: van zorgzame buurten tot thuiszorg.

De conclusie? Er dient absoluut meer aandacht te zijn voor groepen die dreigen achter te blijven, superdiversiteit (diversiteit binnen de diversiteit) noopt ons om het zorgmodel cultuursensitief te maken. Dit vergt een herdenken van verhoudingen die te maken hebben met cultuur, taal, origine, gewoonten binnen onze zorg zonder dat de kwaliteit ervan dient in te boeten. Hier gaat het niet enkel over personen met een migratieachtergrond, maar evengoed om mensen met een psychiatrische aandoening, mensen met een functiebeperking, een meer genderneutrale benadering van zorg,..

 

Het is goed om die vraag permanent in het achterhoofd te houden en te trachten minder te vertrekken vanuit het eigen verhaal.

Editie 2023

De editie die doorging van 31 maart tot 1 april 2022 was uitgesteld omwille van corona. Dat wil zeggen dat de volgende editie reeds in het najaar van 2023 plaatsvindt, dit keer in Antwerpen.

Wetenschappelijk medewerker Anneleen Janssens werkt vanuit Palliatieve Zorg Vlaanderen mee aan de organisatie van de wetenschapsdagen. 

Elise Mans

In samenspraak met Anneleen Janssens & Anneloes Bork

Meer nieuws