Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg, op 31 maart en 1 april 2022 in het Van der Valk Hotel te Tiel.

Nederlands- Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg

DONDERDAG 31 MAART EN VRIJDAG 1 APRIL 2022 

Initiatiefnemers

De organisatie is een samenwerking van Palliactief (de multidisciplinaire beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de palliatieve zorg in Nederland) 

en

Palliatieve Zorg Vlaanderen (de koepelorganisatie voor professionals werkzaam in de palliatieve zorg in Vlaanderen).             

Thema: ‘Zijn wij niemand vergeten?’

Toegang tot palliatieve zorg en tot onderzoek in de palliatieve zorg is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het soort aandoening, demografische kenmerken, afkomst en gedrag kunnen deze toegang bemoeilijken. Dit staat op gespannen voet met het ideaal van inclusiviteit. Onderzoek speelt een belangrijke rol in het agenderen, identificeren, analyseren en oplossen van knelpunten. Vandaar dat wij tijdens dit congres deze vraag centraal stellen: ‘Zijn wij niemand vergeten?’. 

Doelgroep

Onderzoekers en zorgprofessionals uit Nederland en Vlaanderen betrokken bij of geïnteresseerd in Palliatieve Zorg.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) met 6 punten voor dag 1 en 6 punten voor dag 2;
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals met 6 punten voor dag 1 en 5 punten voor dag 2;
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) met 6 punten voor dag 1 en 5 punten voor dag 2;
  • Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers met 1 punt voor dag 1 en 1 punt voor dag 2.
  • Accreditatie wordt in België aangevraagd bij: Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Locatie

Van der Valk Hotel Tiel 
Laan van Westroijen 10  
4003 AZ Tiel 
Nederland
www.hoteltiel.nl
Voor een routebeschrijving klik hier.

 

Tarieven en hotelovernachting

Klik hier voor een overzicht van alle tarieven en meer informatie over eventuele hotelovernachting.

Organisatie comité

Karin van der Rijt, voorzitter Palliactief

Noël Derycke, PZV

Programmacommissie

Agnes van der Heide, voorzitter

Pauline de Graeff

Anneleen Janssen

Michael Echteld

Lieve Van den Block

Johan Wens

Meer nieuws