Tweedaagse opleiding over spiritualiteit en onmacht in palliatieve zorg voor zorgverleners

Spiritualiteit en onmacht in palliatieve zorg (DIGITAAL)

Patiënten, families en collega’s doen non-stop een appèl op ons. Elke dag opnieuw geven we het beste van onszelf, maar hoe graag we ook werken in palliatieve zorg, soms verliezen we in die zorg een stukje van onszelf. Hoe houden we het vol? Kunnen we een plaats geven aan alles wat onduidelijk en onvolmaakt is in ons leven en ons daarmee ook verzoenen? Een vraag die in de corona-periode zo mogelijk nog harder is gaan klinken. We staan in deze zoektocht echter niet alleen. Reeds vele eeuwen zoekt de mens naar een manier om met onmacht en de vele vraagtekens in het bestaan om te gaan. Het is de oorsprong van elke levensbeschouwing en spiritualiteit. 


In deze tweedaagse opleiding staan we stil bij onze natuurlijke vluchtwegen tegenover onmacht. We leren ze (h)erkennen bij onszelf en onze collega’s. Daarnaast verkennen we onze eigen krachtbronnen en oefenen we verdiepende grondhoudingen die kunnen helpen om constructief met onmacht om te gaan, doordat we tot een loslatende modus van handelen komen.  We doen dit aan de hand van kapstokken uit verschillende culturen die ons iets leren over mededogen, over verlangzamen en over ‘doen-door-niet-te doen’. Er wordt gewerkt met filmmateriaal, groepswerk en stellingenspel. Tijdens beide dagen is ook voldoende ruimte voorzien voor het inbrengen van eigen ervaring en het delen van elkaars ‘best practices’. Voor de periode tussen beide data in worden oefeningen meegegeven om op de werkvloer mee aan de slag te gaan; bevindingen hieromtrent worden besproken aan het begin van de tweede dag en als opstap gebruikt voor verdere reflectie. Je gaat naar huis met nieuwe vragen, een ruimer (zelf-)inzicht inzake onmacht, en hopelijk ook de overtuiging dat gedeelde onmacht tot nieuwe kracht kan worden. 


Getuigenissen:

‘Ik neem mee dat onmacht een wezenlijk onderdeel is van spirituele zorg, en heb zicht gekregen op verschillende vluchtmechanismen en hoe ik het omgaan met onmacht kan integreren.’ Nele, pastor 


‘De interactieve opleiding spiritualiteit en onmacht stelt je in staat om onmacht te leren begrijpen/ervaren. Het biedt “spirituele” krachtbronnen/handvaten om je innerlijke groeiproces te ondersteunen en begrijpen. Een proces voor jezelf maar ook zeer essentieel om de palliatieve patiënt optimaal te kunnen begeleiden.’ Anja, verpleegkundige. 


‘Zelf ervaarde ik intuïtief reeds een aantal zaken m.b.t. onmacht en spiritualiteit, maar ik merkte over onvoldoende woorden en mogelijkheden te beschikken om dat voor mezelf of in het gesprek met de ander tot uitdrukking te brengen. De tweedaagse heeft me hiertoe belangrijke handvaten gegeven. Ik onderken nu de nood aan stilvallen en het kunnen hanteren van screeningmodellen.’ Ann – psychologe en ervaringsdeskundige (Reakiro, inloophuis in Leuven waar je terecht kan als je denkt aan euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden)


Doelgroep: Zorgverleners met ervaring in de begeleiding van palliatieve patiënten


Data: Dinsdag 11 en 25 januari 2022 van 9.30 tot 16.30 uur.


Lesgever: Katrien Cornette, doctor in de praktische theologie, verbonden aan de dienst Zinzorg en pastoraat in het U.P.C. Sint-Kamillus te Bierbeek en freelance vormingswerker inzake ethiek, spiritualiteit en goede (zelf)zorg. Zie www.gensterzorg.be 


Locatie: DIGITAAL (Zoom)


Prijs: Leden 200 euro/niet-leden 225 euro. 


Inschrijven via Webplatform.


NIEUW: Na het volgen van de tweedaagse kan je nu ook deelnemen aan een jaarlijks terugkeermoment. Tijd voor het heropfrissen van opgedane inzichten en ruimte voor intervisie aan de hand van eigen vragen en casussen (min. 10 – max 12 deelnemers).


GEPLAND: dinsdag 31 mei 2022, locatie: Clemenspoort (Gent) 


Meer info op de website van Gensterzorg 

Meer opleidingen