De scan voor woonzorgcentra bestaat nu een aantal jaren. We doen nu een bevraging naar het gebruik hiervan.

De vragen zijn zo opgesteld dat het antwoord naar een andere vraag leidt of naar het einde van de bevraging, te vergelijken met een stroomdiagram.

Oproep door werkgroep woonzorgcentra

Bevraging Scan ‘Vroegtijdige Zorgplanning, Palliatieve Zorg en Levenseindezorg’ in woonzorgcentra

 

De werkgroep WZC van Palliatieve Zorg Vlaanderen ontwikkelde in 2021 een instrument dat woonzorgcentra kunnen gebruiken om zelf in te schatten wat er goed of minder goed loopt met vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg binnen het eigen woonzorgcentrum. Na het invullen van deze tool kan het woonzorgcentrum zelf prioriteiten opstellen.

 

De scan is afgestemd op de wettelijke verplichtingen van het woonzorgdecreet en op het ‘Referentiekader vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg’.

 

Met deze bevraging wenst de werkgroep WZC te peilen naar het gebruik van de scan in de woonzorgcentra, de drempels bij het gebruik van de scan, en de succeservaringen na het invullen.

Het invullen van de bevraging duurt slechts enkele minuten. 

 

De werkgroep WZC dankt u voor uw medewerking.

Meer recente berichten