Lees hier de onderzoeksresultaten van de End-of-Life Care research group over de maatschappelijk-economische meerwaarde van palliatieve zorg.

Onderzoeksoutput: Palliatieve zorg & maatschappelijk-economische meerwaarde

Onderzoekstrajecten aan de End-of-Life Care research group (VUB/UGent) hebben op verschillende niveaus en in diverse zorgsettings aangetoond dat betere palliatieve zorg niet alleen een grote meerwaarde betekent voor de patiënt inzake levenskwaliteit aan het levenseinde. Ook de maatschappelijk-economische meerwaarde van degelijke palliatieve zorg is frappant: hoewel meer gepaste zorg en dus meer kwalitatieve palliatieve zorg, zowel thuis als in palliatieve dagcentra, een bijkomende investering vraagt, is de globale besparing door beperkter gebruik van ongepaste zorg, substantieel.

 

Palliatieve zorg wordt vaak (te) laat opgestart. Alle besparingen die in deze nota worden beschreven en door het onderzoek werden blootgelegd, vonden plaats in louter de laatste maand of laatste twee weken van het leven van een patiënt. Daarom: hoe hoog zouden deze besparingen verder oplopen mocht palliatieve zorg tijdig opgestart worden?

Deze nota gaat dieper in op volgende conclusies:

Onderzoeksresultaten

Palliatieve zorg wordt vaak (te) laat opgestart. Onderzoekstrajecten aan de End-of-Life Care research group (VUB/UGent) tonen de maatschappelijk-economische meerwaarde van palliatieve zorg aan in deze onderzoeksnota.

Meer nieuws

Vacature: communicatie verantwoordelijke

Ben jij het communicatietalent dat we zoeken? Bij Palliatieve Zorg Vlaanderen zoeken we een gedreven professional die een vlotte pen hanteert, goed kan inplannen, minstens een basiskennis heeft van WordPress en alle interne en externe communicaties kan verzorgen.

Lees meer »