Het nieuwe jaar is ingezet en we kijken verwachtingsvol uit naar een jaar waarin we samen, met zoveel mogelijk zorgverleners en organisaties voor iedereen die het nodig heeft, de best mogelijke palliatieve zorg zullen bieden.

Nieuwjaarsboodschap 2023

Onze beste wensen voor 2023

palliatieve zorg vlaanderen voorzitter
christine de cafmeyer directeur palliatieve zorg vlaanderen

Peter Pype

Voorzitter

Christine De Cafmeyer

Directeur

Een nieuw jaar starten vraagt ook om een terugblik op het voorbije jaar.  2022 was hopelijk het jaar van de laatste golf van de coronapandemie. Naast de pandemie kwamen er nog uitdagingen aan bod zoals de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, een financiële crisis voor veel mensen en ondernemingen. Bovendien heeft de zorgsector nog meer dan andere sectoren te lijden? onder de personeelscrisis. Vacatures geraken niet altijd ingevuld, en het behouden van mensen met de juiste profielen werd steeds moeilijker.  En toch zijn we er nog steeds. En toch doen we verder. En toch geraakt het werk gedaan.

 

Veerkracht

Wat maakt nu dat mensen crisissen doorkomen en overleven? Want geef toe: we zijn toch allemaal wel al eens gefrustreerd door het tekort aan middelen, het tekort aan personeel en de wildgroei aan administratieve procedures?
Het unieke kenmerk van de mens is ons vermogen tot oplossingsgericht werken en samenwerken om de crisissen het hoofd te bieden. Mensen hebben VEERKRACHT.

 

En in de zorgsector hebben we daarvan een stevige portie. De wil om de patiënt -en liefst ook diens omgeving- te helpen is zo groot dat we verder blijven gaan. 

In woonzorgcentra exploreren we met woonvormen die een veilige en interessante thuisvervangende omgeving bieden.  Er lopen pilootprojecten rond medium care en hospices voor palliatieve zorg. Dagcentra garanderen hun aanbod met creatieve (project-) financiering. In ziekenhuizen ontstaan mooie initiatieven die steeds meer aandacht besteden aan het betrekken van de familie en de omgeving van palliatieve personen. Het vraagt constante aanpassing en extra inzet om dat te kunnen bolwerken.

 

Elan naar een topjaar

2023 wordt een uitdagend jaar en een belangrijk momentum. Het traject voor het Actieplan van de Vlaamse overheid onder begeleiding van Möbius is gestart.

Dit co-creatief traject gaat over alle domeinen waar Vlaanderen voor bevoegd is. De impact zal het grootst zijn op de werking en organisatie van de Netwerken en de MBE’s. Heel wat veranderingsprojecten lopen al. Denk aan de initiatieven rond nieuwe tools en digitale systemen voor registratie en organisatie van activiteiten (VSB, DZOP, E-loket, …).  Het doel: de weg naar geïntegreerde en doelgerichte zorg mogelijk  maken. Dat het soms wat veel wordt om alle projecten individueel op te volgen, beseffen we en respecteren we ook.


Gelukkig zien we hierrond een sterke samenwerking ontstaan tussen de Netwerken en wordt dit goed opgevolgd door een collega die de Netwerken zelf daartoe gemandateerd hebben. Een mooi voorbeeld van eendracht. Niettegenstaande dat we soms verschillende noden en ideeën hebben, streven we ernaar elkaar te blijven versterken in 2023. Dat is ook juist onze meerwaarde als leden van Palliatieve Zorg Vlaanderen.

 

Het optimaliseren van het palliatieve landschap, dat blijft ons doel. Daar gaan we samen met de leden, de werkgroepen, het nieuw bestuur en de zetel in Vilvoorde voor. We voelen soms de vrees om goede zaken uit het verleden en het heden te verliezen. Verandering brengt vaak onzekerheid met zich mee. Toch willen we samen met jullie streven naar een veranderingstraject én tezelfdertijd naar het behoudt van onze visie en missie. Een hele uitdaging.


Toch zijn we ervan overtuigd dat we deze evenwichtsoefening aankunnen net omdat we allemaal hetzelfde doel hebben: het organiseren van hoog kwalitatieve- en continue palliatieve zorg  voor de patiënt en zijn omgeving.

 

Koers varen

Het vernieuwde bestuur neemt die missie en visie dagelijks ter harte, en belooft dit elke dag van 2023 te blijven doen.

We zagen in verschillende getuigenissen en webinars ter gelegenheid van de ‘Dag van de Palliatieve Zorg 2022’ jullie motivatie en jullie implementatie van geïntegreerde zorg. Hoe groot jullie passie is voor het vak en hoe hard jullie werken. Er ligt nog een lange weg voor ons, maar we kijken ernaar uit die paden samen met jullie te bewandelen.

 

Wij wensen iedereen een enthousiast en krachtig 2023! Palliatieve Zorg Vlaanderen als netwerkorganisatie is er voor elke zorgverstrekker en voor elke patiënt. Elke dag van het jaar.

team palliatieve zorg nieuwjaar wens brief

Meer nieuws

Vacature: communicatie verantwoordelijke

Ben jij het communicatietalent dat we zoeken? Bij Palliatieve Zorg Vlaanderen zoeken we een gedreven professional die een vlotte pen hanteert, goed kan inplannen, minstens een basiskennis heeft van WordPress en alle interne en externe communicaties kan verzorgen.

Lees meer »