Zaterdag 9 oktober was de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, hét moment om palliatieve zorg in de kijker te zetten. We lanceerden daarom de campagne 'Doodgewoon. Praten over leven en dood.'

9 oktober: Dag van de Palliatieve Zorg

Zaterdag 9 oktober was de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. We sloegen daarom de handen in elkaar met de hele sector om samen palliatieve zorg onder de aandacht te brengen. Dit jaar lanceerden we een campagne onder het motto ‘Doodgewoon. Praten over leven en dood’

 

Een greep uit de activiteiten:

Ook de media besteedden aandacht aan het onderwerp. Bekijk hier een overzicht van alle artikelen die in de pers verschenen over onze campagne.

Alle informatie vind je op de campagnewebsite www.dagvandepalliatievezorg.be 

Paneldebat palliatieve zorg

Voorafgaande aan het debat kon iedereen op de campagnewebsite, dagvandepalliatievezorg.be, vragen formuleren voor de panelleden. Die vragen waren zeer divers  en werden op deskundige wijze voorgelegd aan het expertenpanel door de moderator, Prof. Dr. Peter Pype,  Ondervoorzitter van Palliatieve zorg Vlaanderen en huisarts.

 

We delen hierbij een aantal reacties uit het debat.  Het volledige debat kan steeds hier herbekeken worden via de bijgevoegde link.

 

De adjunct kabinetschef, Jeroen Schoenmakers, startte met een duidelijk plan van Minister  Frank Vandenbroucke om meer in te zetten op palliatieve zorg.

“De realiteit is dat de groep die vandaag geniet van het palliatief forfait te beperkt is, dat moeten we uitbreiden.   Om dit uit te werken zal het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) drie vragen concreet onderzoeken: hoe de palliatieve patiënten opgepikt moeten worden, wat zijn de beperkingen en uitdagingen van de huidige zorgstructuren  en hoe kan het beter geregeld worden in een complex land als België. “

Als we palliatieve patiënten sneller oppikken werd de vraag gesteld hoe we met de huidige capaciteit de nodige palliatieve zorgen zullen kunnen bieden.   Christine De Cafmeyer, Directeur Palliatieve zorg Vlaanderen,  gaf aan dat de oplossingen hiervoor op verschillende vlakken zullen liggen.   Palliatieve zorg moet verder geïntegreerd worden in de eerstelijnzorg, oa door integratie van palliatieve zorg in de verschillende opleidingen van zorgberoepen, er zullen meer middelen geïnvesteerd moeten worden in gespecialiseerde palliatieve zorg (in de huidige settings en bijvoorbeeld in medium care) en er zal een verdere vermaatschappelijking van zorg en dus ook palliatieve zorg nodig zijn.  

Prof. Joachim Cohen, van de End of life care group, gaf de voordelen aan als er sneller gehandeld wordt: “Vroeger beginnen met die zorg is geen extra kost, blijkt uit studies. Niet alleen de levenskwaliteit van de patiënt maar ook van diens omgeving gaat omhoog.”

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, sloot zich daarbij aan: “Sommige mensen komen helemaal aan het einde van hun verhaal pas bij palliatieve zorg. Met uitgeputte mantelzorgers en patiënten als gevolg.”

Het is daarom belangrijk om ook maatschappelijk te sensibiliseren over palliatieve zorg benadrukte Joke Bossers, equipearts bij Pallion, Limburgse Palliatieve Ondersteuningsequipe: “Er moet een evolutie komen in hoe we voor elkaar zorgen. Mensen moeten weten dat er voor hen gezorgd kan worden.” 

Professor Cohen deelde haar mening: “Sociale verandering is nodig, zodat we kunnen praten over zorg. Zodat we zowel zorg kunnen geven, als zorg kunnen vragen en onze kennis erover uitwisselen.”

Jan Coel, Coördinator Postgraduaat palliatieve zorg PXL Hogeschool benadrukt het belang van integratie van palliatieve zorg in alle  opleiding zodat alle zorgverleners mekaar kunnen ondersteunen en versterken.

Naast de andere panelleden benadrukte ook Margot Cloet dat het palliatief statuut uitbreiden – dit betekent meer mensen in de palliatieve zorg – investeringen zal kosten.  Ze gaf het voorbeeld  van de WZC’s:  “Het bedrag dat wij vandaag voor palliatieve zorgen krijgen in wzc’s, is 0,36 euro per dag, per persoon. Dat is ruim ontoereikend.” 

Tot slot mocht Jeroen Schoenmakers afsluiten en hij gaf aan dat het kabinet eerst het onderzoek van het KCE wil afwachten: “Vandaag al zeggen waar wat moet gebeuren, is de kar voor het paard spannen. Het is wat vroeg om vandaag daar een precies antwoord op te geven.”

 

Deze  reactie van het kabinet van Min. Vandenbroucke stelde ons hoopvol.  We kijken mee uit naar de resultaten van de KCE studie.

 

De andere items die aan bod kwamen en het volledig debat kan worden bekeken via deze link

Lancering scan woonzorgcentra

We lanceerden de scan in het bijzijn van minister Wouter Beke in het open en ruime woonzorgcentrum Triamant in Sint-Truiden. Na toelichting van Maartje Wils, de directeur, over het ontstaan van de scan en de link met het nieuwe woonzorgdecreet, werd de minister uitgenodigd om zijn beleidsvisie rond de implementatie van vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg in woonzorgentra voor te dragen. De organisatie van goede zorg aan het levenseinde start al van voor een bewoner naar het woonzorgcentrum gaat, concludeerde hij, door te praten met familie en zorgverleners. Dat is ook wat Irene, bewoner in Triamant, vertelde over het heengaan van haar echtgenoot en over hoe ze zelf haar afscheid ziet. Ze maakte deel uit van een panel, speciaal samengesteld voor de gelegenheid, samen met kleindochter Evelien en ergotherapeute Sarah. Ze waren het alle drie eens dat de samenwerking tussen zorgverleners, bewoners en mantelzorgers cruciaal is om de zorg zo goed als mogelijk af te stemmen op hun wensen en noden. Palliatieve Zorg Vlaanderen legde de link tussen deze bevindingen en het nieuwe ontwikkelde instrument: in de scan wordt veel aandacht besteed aan de autonomie en betrokkenheid van alle bewoners alsook aan het opbouwen van expertise binnen je woonzorgcentrum door vorming aan te bieden in verschillende thema’s, tools en hulpmiddelen te gebruiken en door samen te werken met andere gespecialiseerde palliatieve diensten. Met de scan kunnen de woonzorgcentra zichzelf evalueren om zo gedragen de palliatieve zorgcultuur verder te ontwikkelen.

 

Lees hier meer over de scan en de infosessies die we organiseren voor medewerkers en directies.

Bedankt aan iedereen die mee van de Dag van de Palliatieve Zorg een succes heeft gemaakt!
Een initiatief van:

Meer nieuws