Lees hier de gestelde vragen bij de scan vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg voor woonzorgcentra.

Scan woonzorgcentra: 7 vragen

Scan vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg 

en levenseinde zorg voor woonzorgcentra


7 vragen bij het webinar

1.      Moet de scan jaarlijks ingevuld worden? Moeten we die dan zelf jaarlijks evalueren?

 

Wij raden vanuit de werkgroep woonzorgcentra aan om de scan jaarlijks in te vullen binnen je woonzorgcentrum, bijvoorbeeld wanneer je je werkplan voor het komende kalenderjaar opstelt. Op die manier kan je jaarlijks de resultaten van de scan evalueren en kijken welke vorderingen jullie gemaakt hebben op basis van jullie prioriteiten en werkpunten. Je kan dus inderdaad best zelf jaarlijks de oefening maken en de resultaten van je scan vergelijken met die van het jaar ervoor. 

2.      Is het de bedoeling dat de verschillende betrokkenen dit samen invullen of ieder apart?

 

We raden aan om de scan zo multidisciplinair mogelijk in te vullen. Het is daarbij de bedoeling om de verschillende items van de scan samen te overlopen en samen tot een evaluatie te komen. Op die manier kan je in interactie treden over verschillende onderwerpen en samen nadenken over je vorderingen van het voorbije jaar en werkpunten voor het komende jaar.

3.      Wij zijn een grote instelling met verschillende afdelingen. Vullen we deze best in per afdeling en brengen we dit dan samen met besluit op instellingsniveau? Of verzamelen we van elke afdeling apart?

 

Je kan als woonzorgcentrum of groep van woonzorgcentra zelf kiezen op welk niveau je de scan invult. De jaarplannen worden meestal gemaakt op instellingsniveau, en sommige items zijn ook op instellingsniveau te scoren. We raden dus aan om, als je per afdeling werkt, de resultaten wel samen te leggen om tot gezamelijke acties te komen.

4.      Is de scan verplicht? Moet het resultaat naar iemand doorgestuurd worden?

 

Het gebruik van de scan is niet veplicht. Het is een tool ontwikkeld voor de woonzorgcentra om makkelijker het nieuwe referentiekader palliatieve zorg te kunnen implementeren in je werking. Je mag de scan dus vrij gebruiken, op de manier die je zelf verkiest. De resultaten dienen niet gedeeld te worden, maar je bent uiteraard wel vrij om dit doen, bv in overleg met naburige woonzorgcentra of in werkgroepen.

5.      Er wordt gesproken over een digitaal woonzorgleefplan voor de bewoner: gaat dit dan over het electronisch zorgdossier van de bewoner?

 

Ja dat klopt. In het nieuwe woonzorgdecreet zit het digitale woonzorgleefplan als nieuwe verplichting opgenomen. Dit zal het huidige digitale zorgdossier vervangen. Details hierover en hoe dit geïmplementeerd zal worden, kan je best opvragen bij je huidige softwareleverancier.

6.     Welke opleidingen zijn geldig om als palliatief referent aangesteld te worden?

 

Daarrond zijn geen wettelijke verplichtingen vastgelegd.

 

Suggestie : De taken die een palliatief supportteam (waar de medewerker met de palliatieve deskundigheid deel van uitmaakt) zijn zo divers, dat een gedegen opleiding waar álle aspecten van palliatieve zorg aan bod komen een must is. Dergelijke basis- of specialisatie-opleiding kan je volgen via je regionaal palliatief netwerk, via LEIF of via Palliatieve Zorg Vlaanderen.

7.      Mag de vorming die gegeven dient te worden intern door de coördinator palliatieve zorg of de palliatief referent gegeven worden?

Ja dat mag. De opleidingen vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg dienen gegeven worden door een expert in de topics. De palliatief referent of coördinator palliatieve zorg worden gezien als experten. Je mag uiteraard ook beroep doen op iemand van buitenaf. 

Meer nieuws

Vacature: communicatieverantwoordelijke

Ben jij het communicatietalent dat we zoeken? Bij Palliatieve Zorg Vlaanderen zoeken we een gedreven professional die een vlotte pen hanteert, goed kan inplannen, minstens een basiskennis heeft van WordPress en alle interne en externe communicaties kan verzorgen.

Lees meer »